HEV Mütevelli Heyet Toplantısı

HUBYAR EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

Değerli Mütevellimiz,
Covid salgını nedeniyle İç İşleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında dernekler, vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları toplantılar yapamamaktaydı. 02 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Pandemi kurallarına uygun bir şekilde toplantıların yapılabileceği belirtildi.

Bu bağlamda,
Vakfımız, Gelir-gider , bilanço ve çalışma raporlarının görüşüleceği seçimsiz Mütevelli heyet toplantısı yapılacaktır.

Toplantımız, 5 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı Saat 15.00- 17.00 arası Hubyar Köyü Derneği merkezinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 06 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 15.00- 17.00 Arası Hubyar köyü derneğinde yapılacaktır.

Toplantı Yeri : Hubyar Köyü Derneği Merkezi -Atatürk Mah.Ceylan Cad.NO: 14/B Sancaktepe -İstanbul
İletişim           :  0 533 471 33 74   Metin Yılmaz - 2. Başkan
                        0 555 991 81 81  Halil Bakan - Genel Sekreter           
Hepinizin toplantıya katılımınızı bekliyor ve sağlıklı günler diliyoruz.

Saygılarımızla                
Hubyar Eğitim Vakfı   
            
Not : Genel Kurula katılamayacak Kurucularımız Vekaletname ile temsil olunabilecektir.