Kurucular

Hubyar Eğitim Vakfı Kurucu Üyeleri

Abdullah Atmaca
İlyas Kelleci

Abdulkadir Kapukaya
Ali Bozkurt Ali Duran Zilci Ali Haydar Balcı

Ali Şahin

Ali Temel

Arslan Temel
Ali Temel (Kamil)
Bahri Göğer
Bektaş Temel
Bekir Ateş Cuma Sarıtaş
Celalettin Sarıyar
Dursun Aytaç Erdal Atmaca
Ercan Solak
Erdal Kelleci
Fazlı Temel
Fazlı Bakan
Gülcehan Bulut
Halil Sarıyar Halil Bakan

Halil Yamçıçıer
Halil Telci Hıdır Temel Hüseyin Demirci
Hüseyin Koç
İbrahim Yılmaz 
İlyas Atmaca İlyas Temel 
İslam Enli 

İsmail Esen 

İsmail Telci 
Kazım Sizer 

Lale Yılmaz

Mahmut Aktaş
Mehmet Kılıç 
Mehmet Sarıyar

Metin Yılmaz 

Nihat Bulut 
Özcan Atmaca Rahime Temel Süleyman Kablan Şahin Patlak Şaziye Sarıyar 
Ümit Temel 

Veli Sarıyar

Yeşim Telci

Zülfikar Sarıyar