Duyuru: Seçimli Mütevelli Heyet Toplantısı'na Çağrı

HUBYAR EĞİTİM VAKFI 
SEÇİMLİ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI' na ÇAĞRI


Sayın Kurucu Üyemiz,
Vakfımızın 05.03.2022 tarihinde aşağıdaki gündemle, SEÇİMLİ MÜTEVELLİ HEYET toplantısı yapılacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederiz.
                                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                                             HUBYAR EĞİTİM VAKFI

Not : Genel Kurula katılamayacak kurucularımız vekaletname ile temsil olunabilecektir.

Gündem ;
1-Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti oluşturulması
3-Faaliyet raporu - Denetim raporları okunması ve ibrası
4- Yönetim ve denetim kurulları seçimi
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış

Toplantı Yeri ve Saati ;
Tarih      : 05 Mart 2022 Cumartesi günü
Saat       : 13.00 - 17.00
Yer         : HUBYAR KÖYÜ DERNEĞİ  - Atatürk Mah.Ceylan Cad.No.14/B  Sancaktepe /İstanbul
İletişim : 0533 471 33 74 Metin Yılmaz - 2.Başkan
                 0555 991 81 81 Halil Bakan  G.Sekreter