Genel Kurula Davet

Sayın Kurucu Üyelerimiz,

27 OCAK 2019 Pazar günü aşağıda belirtilen yer ve saatte Vakfımız Genel Kurulu Yapılacaktır.
Genel Kurula katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Hubyar Eğitim Vakfı

 

Toplantı Yeri : Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı (Gazi Cem evi)
Tarih               : 27 Ocak 2019 Pazar
Saat                : 12.00 – 17.00
İletişim           : 0 555 991 81 81 ( Halil Bakan - Genel Sekreter)         

Not : Genel Kurula katılamayacak Kurucularımız Vekaletname ile temsil olunabilecektir.

EK:  Vekaletname Örneği